Ko veš, da si sam bistveno bolj varen pred okužbo in da lahko pacientu daš neoporečno posodo brez tveganja – inovativni toaletni sistem posod za enkratno uporabo

Enega največjih izzivov v zdravstvu predstavlja preprečevanje bolnišničnih okužb. Permanentno iščemo varnejše in cenejše rešitve, iščemo poti, kako minimalizirati možnosti prenosa okužb vseh v bolnišničnem okolju. Danes imamo izkušnje s tehnologijami, ki poenostavljajo in olajšujejo delo osebju v zdravstvu, skrajšujejo klinične poti in čas ter bistveno povečajo varnost. V Sloveniji imamo dobre izkušnje z uporabo tehnologije naravnih toaletnih posod za enkratno uporabo - Vernacare inovativno tehnologijo, ki jo zelo uspešno uporabljajo že v šestih bolnišnicah, vključno z obema kliničnima centroma v Ljubljani in Mariboru.

Bolnišnične okužbe – problem velikih posledic

Težavo poznamo: samo v Evropi je vsako leto 4,5 milijonov primerov bolnišničnih okužb, kar predstavlja do 10% vseh pacientov. Okuženim pacientom se hostpitalizacija podaljša za 2,5 krat in za njih je verjetnost smrtnega izida sedemkrat večja.

Termodezinfektorji – rešitev? A za kakšno ceno?

Zdi se, da kljub dolgoletni in utečeni uporabi termodezinfektorev v sloveYour story text goes here.nskih bolnišnicah varna uporaba le-teh tako za zaposlene kot za paciente temelji na človeški natančnosti protokola uporabe (posoda odložena v aparat pod pravilnim kotom, ne sme biti zasušena, ne sme zmanjkati dezinfekcijskega sredstva in podobno), kar terja od medicinskih sester izredno disciplino, pozornost in dodaten čas, ki jim ga vedno primanjkuje. V praksi se zdi, da tehnologija termodezinfektorjev ni prijazna zdravstvenemu osebju in ne more izključevati človeških napak v mnogih elementih, s tem pa nastane nemajhno tveganje za prenose okužb v bolnišničnem okolju.

Kako veliko je tveganje? Do 30% kljub pravilni uporabi termodezinfektorjev.

V nekaterih bolnišnicah po Sloveniji so na lastno iniciativo izvedli preglede neoporečnosti nočnih posod z odvzemom brisa in prišli do ugotovitve, da je uspešnost termodezinfikacije 70-80%, (primerljivo z rezultati študije, objavljeni v reviji Lancet).
Dokazano je bilo, da mašenje pršilnih šob zaradi kalcija povzroča, da termodezinfektorji ne dosegajo z ISO standardi predpisane temperature. Četudi navidez vse deluje vredu, lahko pri delovanju nastane visoko prikrito tveganje, predvsem brez rednega vzdrževanja in validacije. Študija iz Nizozemske ugotavlja, da 79% termodezinfektorjev po popravilu ni bilo validiranih in 64% termodezinfektorjev ni bilo periodično vzdrževanih.
Novejše študije opozarjajo na to, da sedaj sprejeti termalni parametri za termodezinfektorje (do 80˚C za 1 minuto), niso dovolj za eliminacijo Clostridium difficile spor, poleg tega so bile neadekvatno oprane nočne posode povezane z navzkrižnimi prenosi VRE in ESBL okužb.

Klinični raziskovalci iz različnih držav poročajo o tem, da je tehnologija termodezinfektorjev v povprečju učinkovita od 70% do 80%, da prihaja do stanj, ko je 20% do 30% nočnih posod po končanem ciklu še vedno mikrobiološko oporečnih, vendar se vračajo nazaj na oddelke in ustvarjajo neprekinjen cikel okužb.

Dejavniki tveganja so: • uporabljene nočne posode niso oprane takoj po uporabi, nočne posode so nepravilno zložene v• termodezinfektor, • v termodezinfektor je naloženo nepravilno število nočnih posod, v termodezinfektor ni dodano pravilno• dezinfekcijsko sredstvo, • pri uporabi te tehnologije se mešajo čiste in nečiste poti, kar otežuje delo medicinskemu osebju ter hkrati predstavlja veliko tveganje prenosa okužb.

Te podatke potrjujejo tudi v več slovenskih bolnišnicah, ki so si same odredile pregled neoporečnosti nočnih posod z odvzemom brisov.
Nekatere bolnišnice so si po teh rezultatih same odredile še dodatno ročno dezinfekcijo nočnih posod, kar pa je povzročalo še dodatne stroške pri tej stroškovno zelo obremenjeni tehnologiji.
Rešitev? Varnejša, cenejša, osebju prihrani 10 minut časa na dan. Predstavljate si, da vsakemu pacientu odnesete svežo toaletno papirnato posodo, ki jo takoj po pacientovi uporabo odložite v macerator in s tem je vaše delo za enega pacienta zaključeno. Preverjanja, testi, validacije, čiste/nečiste poti odpadejo.

Sistem toaletnih posod Vernacare za enkratno uporabo zagotavlja, da pacient vsakič dobi novo in neuporabljeno posodo, ki se jo po uporabi skupaj z vsebino odloži v enoto za odstranjevanje oziroma macerator. Nato se v posebnem bobnu celotna vsebina predela, homogenizira in spusti direktno v odtok, pri tem pa ni potrebno dodajati za okolje škodljivih kemikalij. 

Slika 2: V macerator s hladno vodo se odloži toaletno papirnato posodo za enkratno uporabo, le-ta pa celotno vsebino predela in pošlje v odtok.

V macerator s hladno vodo se odloži toaletno papirnato posodo za enkratno uporabo, le-ta pa celotno vsebino predela in pošlje v odtok.

Nič več čistih in nečistih poti, večja varnost in dostojanstvo

Z uporabo sistema za enkratno uporabo toaletnih posod bistveno izboljšamo izkušnjo nege tako za zdravstveno osebje kot za paciente. Uporablja se v preko 50 državah na svetu, samo v Veliki Britaniji, ga uporablja preko 94% vseh bolnišnic.

Delovno okolje je bistveno bolj varno in z večjim občutkom dostojanstva, tako da zaposlene, kot za paciente, odpade potreba po čistih in nečistih poteh, kar predstavlja ogromno poenostavitev dela in prihranek časa. Bistvene prednosti so še:

·       Zmanjšan riziko izbruhov bolnišničnih okužb kot npr.Clostridium difficile in Escherichia coli zaradi neadekvatnega čiščenja in dezinfekcije

·       Bistveno manj  zastojev zaradi popravil in zamašitev v primerjavi s termodezinfektorji

·       Ni potrebe po periodični validaciji sistema za optimalno delovanje

·       Zmanjšana poraba vode, elektrike in okolju nevarnih kemikalij

·       Dvig delovne morale pri medicinskemu osebju in človeškega dostojanstva tako za sestre kot za paciente

·       Povečanje produktivnosti in izboljšanje delovnega procesa za zdravstveno  osebje, možna je vsebinska prerazporeditev dela za več časa za direktno delo s pacienti

Dovolite si lastno izkušnjo z novo tehnologijo, ki poleg varnosti, prinese velike prihranke.

V Sloveniji beležimo odlične izkušnje uporabe Vernacare tehnologije v nekaterih bolnišnicah. Podjetje Biro kebsi bolnišnicam, ki jih uporaba te tehnologije zanima, omogoča  brezplačno predstavitev in testiranje Vernacare tehnologije za dobo enega meseca. Vaš odziv do konca januarja 2018  prinese še dodatno ugodnost.

Kontakt:

Biro kebsi d.o.o.,

Ga. Renata Pevec, direktorica programa medicine

Tel: 01-560-87-20

M: 031-747-099

E: renata.pevec@birokebsi.si