ธอส. ประกาศความสำเร็จ

"งานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ ประจำปี2561" รวม 4 วัน ยอดยื่นขอสินเชื่อทะลุ 24,000 ล้านบาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศความสำเร็จของการจัดงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ก.ค. 61 โดยตลอด 4 วัน ของการจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย เพราะนอกจากยอดยื่นขอสินเชื่อในงานสูงถึง 24,000 ล้านบาทแล้ว พิเศษในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกสถาบันการเงินของรัฐ นำทรัพย์สินรอการขายออกมาขายพร้อมกัน ทำให้ตลาดบ้านมือสองตื่นตัวขึ้น นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนในการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศให้ขยายตัวอย่างแข็งแรงต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่ต้องการให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีถือเป็นภารกิจหลักที่ ธอส. ต้องดำเนินการสนับสนุนให้คนไทยมีบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการความช่วยเหลือ เช่น ผู้มีรายได้น้อย ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่เริ่มสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุ ซึ่งงานจัดขึ้น ณ ห้อง Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์