In Give we share

ธอส.เปิดการแข่งขัน GHBank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

(วันที่ 5 เมษายน 2562) คุณคนึง ครุธาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน GHBank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ประเภทต่อสู้ พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย งวดที่ 1/2562 จำนวนเงิน 4,250,000 บาท ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของสมาคมฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์ นายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ ได้กำหนดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 5 - 8 เมษายน 2562 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ธอส. นำทีม ชุมชนบ้านสามเรือน ลงแขกเกี่ยวข้าวรับขวัญแม่โพสพ เพื่อต่อยอดเทศกาลหุ่นไล่กา ณ ชุมชนสามเรือน

(วันที่ 10 เมษายน 2562) คุณครรชิต นิลกิจศรานนท์ และ คุณพรพิมล สมัยนิยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม นำทีมพนักงานจิตอาสาธนาคารอาคารสงเคราะห์ และชาวบ้านชุมชนบ้านสามเรือน เข้าร่วมประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวรับขวัญแม่โพสพที่มีมานานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในพิธี สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรม "หุ่นไล่กา ที่สามเรือน" ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยจะใช้ฟางข้าวที่ได้จากการลงแขกเกี่ยวข้าว มาทำเป็นหุ่นไล่กาที่มีความสูงกว่า 15 เมตร เพื่อทำการประกวด นอกจากนี้ชาวบ้านยังสาธิตพิธีรับขวัญข้าว ร้องเพลงเกี่ยวข้าว รวมทั้งการทำขนมไทยแบบโบราณให้ได้ชมกัน สำหรับชุมชนบ้านสามเรือนนี้เป็นอีกหนึ่งชุมชนเป้าหมายที่ธนาคารได้ให้การสนับสนุนทั้งที่อยู่อาศัย ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ การเพิ่มรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งความรู้ทางด้านการเงิน การออม มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 อีกทั้งยังเป็นนโยบายการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ชุมชนบ้านสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธอส.สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ

คุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน ใน "โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณจำนวน 2,094,307 บาท ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมี พันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีคุณสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียน จำนวน 10 หลัง ภายใต้ "โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้" งบประมาณรวม 530,000 บาท พร้อมจัดตั้ง "โครงการธนาคารโรงเรียน" งบ 40,000 บาท ซึ่งได้นำร่องที่ศูนย์การเรียนฯแห่งนี้เป็นที่แรก มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากการรวมน้ำใจเพื่อนพนักงานธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และมอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือ และเครื่องผสมปูน ซึ่งธนาคารฯสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ออกแบบและผลิต ก่อนจะร่วมกันแจกของหวานอย่างขนมโดนัทให้แก่นักเรียนหลังรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ธอส. สนับสนุนกิจกรรมปั่นครบรอบ 80 ปี “Bike with the Blind” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณเสาวคนธ์ ชูศรี ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมปั่นครบรอบ 80 ปี “Bike with the Blind” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด Ride For Sharing ให้คนสายตาปกติได้มีโอกาสแบ่งปันปั่นจักรยานร่วมกันกับผู้พิการทางการเห็น 6 จังหวัด เป็นการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้พิการทางการมองเห็น โดยจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค  6 จังหวัด เริ่มต้นเส้นทางแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา