CSR

เพราะเราเชื่อว่าการ “ให้” และการ “แบ่งปัน” สร้างความสุขให้กับสังคม

เดือนนี้ G H Bank ได้จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างสุข-ให้-และแบ่งปันกลับคืนสู่สังคมอย่างอบอุ่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โอกาสครบรอบ 80 ปี “Bike with the Blind” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ และยังร่วมช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยพายุปาบึกอีกด้วย

ธอส.สร้างโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ

คุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน ใน "โครงการความร่วมมือ ธอส. เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน" ให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จ.อำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณจำนวน 2,094,307 บาท ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมี พันตำรวจเอก สุภัทร ม่วงสมัย รองผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีคุณสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้ ยังมีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ครอบครัวของเด็กนักเรียน จำนวน 10 หลัง ภายใต้ "โครงการสร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้" งบประมาณรวม 530,000 บาท พร้อมจัดตั้ง "โครงการธนาคารโรงเรียน" งบ 40,000 บาท ซึ่งได้นำร่องที่ศูนย์การเรียนฯแห่งนี้เป็นที่แรก มอบทุนให้แก่นักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 30 ทุน ทุนละ 2,000 บาท จากการรวมน้ำใจเพื่อนพนักงานธนาคารฯ เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และมอบเครื่องอัดบล็อคประสานแบบโยกมือ และเครื่องผสมปูน ซึ่งธนาคารฯสนับสนุนทุนให้แก่โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ออกแบบและผลิต ก่อนจะร่วมกันแจกของหวานอย่างขนมโดนัทให้แก่นักเรียนหลังรับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

G H Bank ใจดี มอบสมุดวันเด็ก

คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานการเงินและบัญชี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบของขวัญ ส่งความสุขให้กับน้องๆ ในกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กประจำปี 2562 ณ ห้องวิมานเมฆ อาคาร สนญ. โดยมีผู้แทนจากโรงเรียน สถาบันการศึกษา ศูนย์เยาวชน และผู้นำชุมชนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ธนาคารฯ ได้จัดเตรียมของขวัญวันเด็ก ได้แก่ กระเป๋าเป้เอนกประสงค์วันเด็กและ สมุดรักษ์โลกจาก "โครงการ สมุดนี้พี่ให้น้อง" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ของธนาคารซึ่งเกิดจากการรวบรวมกระดาษรีไซเคิลของพี่ๆจากสำนักต่างๆภายในธนาคารนำไปย่อยสลายและผลิตเป็นสมุดเรียนการผลิตสมุดเรียนในครั้งนี้เป็นการช่วยลดการตัดต้นไม้และประหยัดพลังงาน


ธอส. สนับสนุนกิจกรรมปั่นครบรอบ 80 ปี “Bike with the Blind” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

คุณเสาวคนธ์ ชูศรี ผู้อำนวยการภาคเหนือตอนบน พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมกิจกรรมปั่นครบรอบ 80 ปี “Bike with the Blind” ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ภายใต้แนวคิด Ride For Sharing ให้คนสายตาปกติได้มีโอกาสแบ่งปันปั่นจักรยานร่วมกันกับผู้พิการทางการเห็น 6 จังหวัด เป็นการปั่นจักรยานร่วมกันระหว่างคนทั่วไปกับผู้พิการทางการมองเห็น โดยจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค  6 จังหวัด เริ่มต้นเส้นทางแรกที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา


G H Bank ยื่นมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก”

ธอส. ให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” บริเวณพื้นที่หมู่บ้านพังยอม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และหมู่บ้านอ่าวบอน หมู่ที่ 5 อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคุณจุฑาภรณ์ จิรัฐิติกานต์ ผู้จัดการเขตนครศรีธรรมราช ส่งมอบถุงชีพจำนวน 500 ชุดเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้ธนาคารยังได้สำรวจบ้านเรือนที่เสียหายจากผลกระทบของพายุโดยธนาคารฯให้การช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่