Smart Game Smart Point

Jan 2019

สนุกไปกับ G H Bank คลิกเล่นเกมตอบคำถามง่ายๆ (หมายเหตุ: ตอบคำถามภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นี้)

คำถาม : ธอส. ให้บริการด้าน Digital Services ในรูปแบบใดบ้าง?

ลูกค้าธนาคารลุ้นรับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล คลิกตอบเลย

พนักงาน ธอส. รับเลยคะแนนสะสม Smart Point 500 Points คลิกตอบเลย