ธอส. จัดกิจกรรม โครงการ “ธอส.สร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง” ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม จัดกิจกรรม โครงการ “ธอส. สร้างรอยยิ้มเปิดโลกทัศน์เพื่อน้อง” ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธานินทร์ ผะเอม กรรมการธนาคาร ในฐานะคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CG&CSR) นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกันปล่อยลูกปูม้า-ปูไข่ คืนสู่ทะเล พร้อมด้วยคุณสุดจิตตรา คำดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  กล่าวต้อนรับเด็กๆ และคุณครู รวมทั้ง ผู้อำนวยการภาคตะวันออก ผู้จัดการ เขต ผู้จัดการสาขาในพื้นทีภาคตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 23 คน พร้อมครูผู้สอน 19 คน รวมเป็น 42 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม และยังเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กและเยาวชนต่อยอดจากการศึกษาภายในห้องเรียน รวมถึงเพื่อเป็นการเติมความสุขและจินตนาการให้กับน้องๆ จากโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล พร้อมทั้งเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ซึ่งน้องๆได้ฟังบรรยายถึงประวัติความเป็นมาของเหล่าทหารนาวิกโยธินกับการปกป้องประเทศ รวมถึงเครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ ได้สัมผัสกับยุทโธปกรณ์ของนาวิกโยธิน นอกจากนี้ยังได้สัมผัสกับบรรยากาศบนเรือหลวงจักรีนฤเบศร เรือบรรทุกเครื่องบินขึ้นลงทางดิ่งและเฮลิคอปเตอร์ ลำใหญ่ที่สุดของกองทัพเรือไทย และร่วมกิจกรรมสันทนาการกับพนักงานสายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของธนาคารในด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน โดยจัดขึ้น ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี