ธอส. ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในการนี้ ผู้แทน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน ๘๐ คน ร่วมเข้าเฝ้าฯ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี โดยตั้งแถวบริเวณถนนราชดำเนินกลาง หน้าอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์