ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีคุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ประธานในพิธี ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยธนาคารได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดซุ้มเทิดพระเกียรติ โดยอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเครื่องราชสักการะ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารร่วมในพิธี จากนั้นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาโดยพร้อมเพรียงกัน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในโอกาสอันเป็นมหามงคลของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ ณ โถงการเงิน ฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวง สนญ.