ธอส.จัดงานพบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2562 : GHB Relax with Friends

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นประธานในงาน “ธอส.พบผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี 2562 : GHB Relax with Friends" โดยมีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำกว่า 100 แห่งเข้าร่วมงาน งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายของธนาคารฯ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังเสียงจากผู้ประกอบการอสังหาฯ : Voice of Developer ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับ ธอส. มายาวนาน เสียงตอบรับดังกล่าวจะช่วยให้ ธอส. สามารถพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าต่อไป กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง Ballroom 38 ชั้น 38 โรงแรม Pullman Bangkok Hotel G (ถนนสีลม)