มาเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันเถอะ

จากสถิติปี 2561 5 อันดับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยสูง อันดับแรก ได้แก่ ประเทศจีน ปีละ 10.5 ล้านคน รองลงมา ได้แก่มาเลเซีย 4 ล้านคน เกาหลีใต้ 1.8 ล้านคน ลาว 1.75 ล้านคน และญี่ปุ่น 1.65 ล้านคน รวมถึงอินเดียซึ่งมีกำลังซื้อสูงขึ้นเรื่อยๆ 1.4 ล้านคน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้คาดการณ์ว่าในปี 2562 นี้ นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยจะอยู่ที่ประมาณ 39.00-39.80 ล้านคน เติบโตร้อยละ 2.1-4.1 จากปี 2561 โดยตลาดที่คาดว่าจะยังเติบโตได้ดีคือนักท่องเที่ยวอาเซียน เกาหลีใต้ อินเดีย และญี่ปุ่น และทำรายได้จากนักท่องเที่ยวมูลค่าราว 2.16-2.20 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9-8.9 จากปีก่อน

และคาดหวังว่า ในฐานะที่ประเทศไทยของเราดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ประจำปี 2562 ซึ่งจะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในหลายๆเรื่อง หลายๆระดับตลอดปีนี้ รวมทั้งการประชุมระดับสุดยอดอาเซียนด้วย จะะเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการได้ทำตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนเพิ่มขึ้น หรือการทำตลาดในเมืองท่องเที่ยวรองที่สอดคล้องไปกับนโยบายภาครัฐมากขึ้น  

การ "เป็นเจ้าบ้านที่ดี" ในฐานะคนไทย สามารถทำได้ในทุกสถานการณ์ ทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาปัจจุบัน ที่จะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยไทยเป็นเจ้าภาพ และใครๆ ต่างจะจับจ้องมองมายังประเทศไทย

องค์ประกอบของเจ้าบ้านที่ดี

จากคำแนะนำและคู่มือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อ สื่อสาร และให้บริการผู้อื่น เราทุกคนสามารถทำหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว และเป็นเจ้าบ้านที่ดีได้ด้วยปัจจัยต่อไปนี้

และในฐานะเจ้าบ้าน สามารถช่วยกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติต่อนักท่องเที่ยว และสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน 1155 หรือร้องทุกข์ทั่วไปที่หมายเลข 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อที่ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist's Friend Center) โทร. 0 2319 9653, 0 2213 9659 และ 0 2314 1212 เมื่อพบเห็นสิ่งไม่พึงประสงค์ หรือพบการเอาเปรียบ ทำลาย ทำร้ายนักท่องเที่ยว