นาทีทองของคน "ชอบฝาก"

ชีวิตดีๆ ด้วยโปรโมชั่นเงินฝากปังๆ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์
ทั้งเงินฝากเลือกได้ รับดอกเบี้ยเต็มๆ สูงสุดปีละ 1.6% หรือเงินฝากดอกเบี้ยสูง อิสระฝาก-ถอน ได้ในตัวคุณ อัตราดอกเบี้ย 1.40% และ 0.90% รีบหน่อย ถึง 30 ตุลาคม กับ 30 ธันวาคมนี้ เท่าน้ัน!