Save the Date! ปฏิทินงานวันเข้าพรรษา2562 ทั่วไทย

จากในอดีตที่ "เข้าพรรษา" เป็นช่วงเวลาที่ให้พระสงฆ์ได้เก็บตัวเรียนรู้ปฏิบัติธรรม และงดการออกย่ำนาข้าว สู่ปัจจุบัน เทศกาลเข้าพรรษายังคงทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมจิตใจให้พุทธศาสนิกชนได้มีกิจกรรมสำหรับทำร่วมกันในครอบครัวและกับคนที่เรารัก ให้จิตใจรู้สึกสงบ ร่มเย็น ผ่องแผ้ว

GHB ชวนเติมบุญ เดินทางไปเยือนงานเข้าพรรษาไทยแบบ Non-Stopทั่วไทย จะไปให้ครบเหนือจรดใต้หรือจะเลือกวันที่ใช่ก็กาปฏิทินSave the Date ไว้ได้เลย

กิจกรรมเทศกาลวันเข้าพรรษา ตลอดเดือนกรกฎาคม 2562

Don't miss!

What :  มหกรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง
Where : ศาลากลางจังหวัด และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี จ. สุรินทร์
ประเพณีที่มีที่เดียวในโลก ในปีนี้เตรียมพบกับริ้วขบวนใหญ่ ประกอบด้วยขบวนช้างประดับไฟ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างเถระชั้นผู้ใหญ่ และงานบุญใหญ่ที่จะจัดในวันที่ 16 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 07.00 น.

What : ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ คลองลาดชะโด 
Where : ตลาดลาดชะโด อ. ผักไห่ จ. อยุธยา
กิจกรรมเด่นประจำปีของชาวอยุธยา ขบวนเรือโบราณแห่เทียนพรรษาขบวนใหญ่ของชาวบ้าน ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิดอันงดงาม จะแล่นมาตามลำคลองบางคี่ หรือคลองลาดชะโด พร้อมการร้องรำทำเพลงที่คึกครื้นมาหยุดที่ตลาดชะโดเพื่อนำเทียนไปถวายที่วัด ในเทศกาลยังมีกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการละเล่นพื้นบ้าน การประกวดหน้าบ้านน่ามองริมคลอง ประกวดเทพี และการจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด ท่ามกลางบรรยากาศและวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองแบบไทยๆ

What : ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา
Where : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี
ในอดีต ทุกปีในเช้าวันเข้าพรรษาหรือแรม 1 ค่ำเดือน 8 ชาวสระบุรีจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษาที่ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวงและเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท แล้วนำมาจัดชุดกับธูปเทียนเพื่อใส่บาตร จากนั้นพระสงฆ์จะนำดอกไม้ดังกล่าวไปสักการะรอยพระพุทธบาท เป็นความเชื่อแต่โบราณว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ที่ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ กลายเป็นประเพณีท้องถิ่น "ตักบาตรดอกเข้าพรรษา" อันโด่งดังของจังหวัดสระบุรี และทำมากันสืบเนื่องจนปัจจุบัน

What : ประเพณีใส่บาตรเทียน
Where : วัดบุญยืน อ. เวียงสา จ. น่าน
ประเพณีอันเก่าแก่ซึ่งจะพบได้ที่จังหวัดน่านเท่านั้น จัดเป็นประจำทุกปี 1 วันถัดจากวันเข้าพรรษา โดยจะมีกิจกรรมทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่าย เริ่มจากการทำบุญใส่บาตรเวลา 9.00 น. ถวายภัตตาหาร และพิธีตักบาตรเทียนในตอนบ่าย โดยพระสงฆ์จะเป็นผู้นำในการใส่บาตรเทียนก่อนจะต่อด้วยพุทธศาสนิกชน นับเป็นประเพณีที่ฝ่ายสงฆ์และคฤหัสถ์ปฏิบัติร่วมกัน เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดง "สามีจิกรรม" ต่อภิกษุที่จะอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส

What : “118 เทียนพรรษา เทิดราชันขวัญแผ่นดิน"
Where : ทุ่งศรีเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี
งานแห่เทียนพรรษานับเป็นหน้าตาและไฮไลต์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีในทุกๆ ปี ในปี 2562 เป็นปีที่เศษที่จัดในวาระ 118 ปีเทียนพรรษา โดยจะได้พบกับช่างแกะสลักเทียนมือฉมังของแต่ละวัด พร้อมการประกวดขบวนแห่อันยิ่งใหญ่พร้อมขบวนฟ้อนรำตระการตา โดยมีจุดการแสดง 5 จุดด้วยกันคือหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ศาลากลางหลังเก่า หน้าโรงแรมบัวบูติก หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (กิโลศูนย์) และหน้าปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ในวันที่ 17 ก.ค. โดยเทศบาลนครอุบลฯ ได้เตรียมพร้อมติดตั้งอัฒจันท์อำนวยสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย

วัดไทย ไม่ไปไม่รู้

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วัดเก่าแก่มิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชและชาวใต้ ได้รับการจดทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นโบราณสถาน และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์สถาปัตยกรรมล้านนาด้วยยอดเจดีย์หุ้มทองคำแท้ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าอยู่ภายใน

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

พระอารามหลวงชั้นเอกแห่งจังหวัดสระบุรี สร้างตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ 1) แห่งกรุงศรีอยุธยา มีปูชนียสถานที่สำคัญคือรอยพระพุทธบาทขนาด 21X60 นิ้วซึ่งประทับบนแผ่นดินเหนือไหล่เขาสุวรรณบรรพต ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นรอยพระพุทธบาทตามลักษณะ 108 ประการ ทางขึ้นพระมณฑปงดงามด้วยบันไดนาค 5 เศียร ทอดยาวสามสายคือบันไดเงิน ทอง และแก้ว ซึ่งแทนบันไดที่ทอดลงจากสวรรค์

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมรวมถึงชาวลาว สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 1200-1400 เมื่อถึงเทศกาลเข้าปุริมพรรษา พระมหากษัตริย์ไทยจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษาเป็นพุทธบูชามายังวัดแห่งน้ีเป็นประจำทุกปี เชื่อกันว่าหากใครได้มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ครบ 7 ครั้งจะเกิดสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองดั่ง "ลูกพระธาตุ"

วัดบุญยืน พระอารามหลวง

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2329 เดิมชื่อว่าวัดป่าสักงาม และเปลี่ยนเป็นชื่อบุญยืน ตามลักษณะพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาประดิษฐานในปี 2343  งดงามด้วยสถาปัตยกรรมและศิลปะปูนปั้นแบบเมืองเหนือ เป็นวัดประจำอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และมีความสำคัญยิ่งต่อประชาชนในจังหวัด เนื่องจากแต่โบราณเจ้าผู้ครองนครน่านและประชาชนจะประกอบพิธีบวงสรวงสักการะพระธาตุเจดีย์ที่วัดแห่งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้แคล้วคลาดจากความไม่สงบหรือภัยพิบัติ

วัดพระสิงห์

โครงสร้างไม้เนื้อแข็งอันงดงามของพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมล้านนาสมัยเชียงแสน ในอดีตที่ยาวนานกว่า 20 ปี เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ประจำจังหวัดเชียงราย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 1928 ในรัชสมัยพระเจ้ามหาพรหม พระอนุชาของพระเจ้ากือนา เจ้าเมืองเชียงใหม่

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ชื่อวัดมีความหมายว่า "วัดที่พระมหากษัติริย์ทรงสร้าง" วัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ 5 โดยได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาล เมื่อปี พ.ศ. 2412 และเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี มีความงดงามด้วยการผสมผสานสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก และยังเป็นที่ตั้งของเขตสุสานหลวงจุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ อันเป็นบริเวณเฉพาะที่นับเนื่องด้วยราชสกุลและสายสัมพันธ์แห่งรัชกาลที่ 5