เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค กับ GHBank

เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค และแจ้งความประสงค์จองซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุด วิมานเมฆ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ก.ค. - ๑๕ ส.ค. ๖๒