ธอส. Random ผู้มีสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ประธานพิธี Random ผู้มีสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ โดยได้รับเกียรติจากสักขีพยานผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมตรวจข้อมูลผู้จองซื้อสลากฯ ในระบบ และลงนามกำกับในใบรายงานผลผู้มีสิทธิ์ซื้อสลากฯ ได้แก่ เรือโท สุภาสชาญ ทัศนกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณคณิต บุษบง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท พันเอกหญิงดัชนี ทองศิริ นายทหารปฏิบัติการ กรมกิจการพลเรือนทหารบก และคุณเจษดา มีสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ธอส.โดยตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม - 15 สิงหาคม 2562 มีผู้สนใจจองสิทธิ์จำนวนถึง 19,460 บัญชี จำนวนรวม 46,384 หน่วย และในวันนี้ธนาคารได้ทำการ Random ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากสำหรับลูกค้าทั่วไปจำนวน 22,000 หน่วย ด้วยขั้นตอนที่โปร่งใสโดยซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสากล

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.รุ่นที่ 1 ชุดวิมานเมฆ
ได้ที่ ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ และทาง แอพพลิเคชั่น GHB ALL
ตั้งแต่วันที 19 ส.ค.2562 เวลา 14:00 น.เป็นต้นไป

พิธีการ Random ดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2