ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
จากการเล่นเกมตอบคำถาม ViMARN บน GHB All
ประจำเดือนกรกฎาคม2562

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่