Plastic Tragedy

รวมตัวเลขเกี่ยวกับสถานการณ์ขยะพลาสติก

ไม่นานมานี้มีรายงานเกี่ยวกับ "ไมโครพลาสติก" ขยะพลาสติกที่สลายกลายเป็นอนุภาคเล็กขนาดที่เรามองไม่เห็น แล้วปนเปื้อนมากับอาหารและสิ่งต่างๆ ที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันนี้

การสูญเสียครั้งต่อไป อาจไม่เกิดกับวาฬ พะยูน หรือกวางป่า แต่เป็นมนุษย์เราๆ นี่เอง

ทั้งนี้ เส้นทางการเดินทางของขยะพลาสติกในโลก กว่าที่เราจะเริ่มหันมาตื่นตัวอย่างจริงจังในปัจจุบัน ที่จริงนับว่าดำเนินมานานและยาวไกลกว่าที่เรารู้สึกมากนัก