พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และพันตำรวจเอก บุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การออกรางวัลสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้สำนักงานสลากฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่มีมีระบบการปฏิบัติงานและบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานสากล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม เป็นผู้ดำเนินการออกรางวัล

สลากออมทรัพย์ ธอส. ตามขั้นตอน และวิธีการออกรางวัลด้วยชุดอุปกรณ์ของสำนักงานสลากฯให้แก่ธนาคาร พร้อมกันนี้ธนาคารยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ชุด "มรดกคุณหญิงย่า"ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้จัดการร่วมแสดงอีกด้วย ทั้งนี้ พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่