พิธี MOU โครงการ Life Begins with GHB ระหว่าง ธอส. กับ สภาสถาปนิก มอบสิทธิพิเศษทั้งด้านสินเชื่อและเงินฝากแก่สมาชิกสภาสถาปนิก กว่า 30,000 คน

วันนี้ (29 สิงหาคม 2562) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ และ พลอากาศตรี หม่อมหลวง ประกิตติ เกษมสันต์ นายกสภาสถาปนิก ร่วมลงนามเป็นพันธมิตรเพื่อดำเนินโครงการ Life Begins with GHB รวมถึงส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกของสภาฯ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และมีการออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงแก่ตนเองและครอบครัว ปัจจุบันสภามีจำนวนสมาชิกทั่วประเทศกว่า 31,000 คน โดยโครงการนี้จะทำให้สมาชิกมีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการออมเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมให้มีโครงการสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สภาสถาปนิก