ฉลองครบรอบ 66 ปี "ทั้งสินเชื่อบ้าน และดอกเบี้ยเงินฝาก กับ GHB 

ฉลองทั้งที ยังมีสินเชื่อวิมานเมฆ กับดอกเบี้ยเบาๆ 0.66% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก ยื่นขอกู้ตั้งแต่ 12 ก.ย. และอนุมัติ ทำนิติกรรมภายใน 27 ธ.ค. 62

รีบหน่อย! ฉลอง 66 ปี ธอส. ให้ดอกเบี้ยสูง 1.66% ต่อปีเป็นของขวัญ กับเงินฝากรับขวัญ เปิดรับบัญชีและรับฝากระหว่าง 19 ส.ค. - 30 ก.ย. 62 เท่านั้น

เลือกรับความสุข กับสินเชื่อบ้าน Happy Life รับดอกเบี้ย 6 เดือนแรก 0.95% ต่อปี ยื่นคำขอกู้ 2 ก.ย. 62 – 15 พ.ย. 62 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 29 พ.ย. 62