ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากการเล่นเกมตอบคำถาม ViMARN บน GHB All ประจำเดือนสิงหาคม

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาท จำนวน 3 รางวัล