ร่วมสมทบทุนบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยมีหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน

เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า 200 แห่ง พร้อมร่วมสมทบทุนบริจาคเงินให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จำนวนเงินรวม 781,200 บาท

และธนาคารได้ร่วมสมทบทุนเป็นจำนวนเงินอีก 1 ล้านบาท เพื่อนำไปสนับสนุนการผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจต่อไป ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2