ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการเล่นเกมตอบคำถาม ViMARN บน GHB ALL ประจำเดือนตุลาคม

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาทจำนวน 4 รางวัล