ธอส. ลงพื้นที่สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้จ.นครสวรรค์ ในกิจกรรมจิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข RUN FOR HOME

วันนี้ (วันที่ 20 ตุลาคม 2562) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำทีมคณะผู้บริหาร พนักงานธนาคาร พร้อมด้วยจิตอาสาจากผู้เข้าร่วมวิ่งในกิจกรรม GHB RUN FOR HOME/ฝ่ายที่มีแต้มในการบริจาคโลหิตมากที่สุดคือฝ่ายพัฒนาระบบบริการดิจิทัล และพนักงานสาขาในพื้นที่ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาสร้างบ้านมอบสุข Run For Home” สร้างบ้านให้แก่ "นางถ่าย วิเศษศรี" จ.นครสวรรค์ หนึ่งในผู้ยากไร้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งธนาคารได้นำรายได้จากค่าสมัครวิ่งในกิจกรรม “ธอส.วิ่งเพื่อบ้าน : GHB RUN FOR HOME 2019” โดยไม่หักค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600,000 บาท ไปสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมบ้านภายใต้โครงการ “สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ” รวม 16 หลังคาเรือนในเขตนครสวรรค์และเขตฉะเชิงเทรา แบ่งเป็น การสร้างที่อยู่อาศัยจำนวน 6 หลัง งบประมาณก่อสร้างหลังละ 200,000 บาท รวม 1,200,000 บาท และซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจำนวน 10 หลัง ด้วยงบประมาณหลังละ 40,000 บาท รวม 400,000 บาท

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและผู้ด้อยโอกาสด้านที่อยู่อาศัย ตามยุทธศาสตร์การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน และการปลูกจิตอาสาช่วยเหลือสังคมของพนักงานในองค์กร รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเติบโตอย่างยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ บ้านเลขที่ 31/1 หมู่ 17 ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์