รัฐทำให้คนไทยมีบ้านได้จริง!

กู้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดกับ ธอส. ในอัตราดอกเบี้ย 2.50%  สามปีแรก วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท เริ่มแล้ววันนี้ - 24 ธ.ค. 2563