อยากมีบ้าน GHB จัดสินเชื่อบ้านสุดพิเศษให้ / ข้าราชการและพนักงานรัฐมีเฮ GHB จัดสินเชื่อที่อยู่อาศัยสุดเก๋ให้

คงที่ปีแรก 3.00% ต่อปี ด้วยวงเงินกู้สูงสุดถึง 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้นานถึง 40 ปี แถมฟรีอีก 3 ต่อ ต่อที่ 1 ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ต่อที่ 2 ค่าจดทะเบียนร้อยละ 1 ต่อที่ 3 อนุมัติ ทำนิติกรรมภายใน 27 ธ.ค. 62

อัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ ปีแรก 3.25% ปีที่ 2 3.75% และ ปีที่ 3 4.25% ผ่อนชำระครบ 60 งวด ตัดชำระเงินกู้ทันที 3,000 บาท พร้อมฟรีอีก 3 ต่อ ต่อที่ 1 ค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.1 ต่อที่ 2 ค่าจดทะเบียนร้อยละ 1 ต่อที่ 3 อนุมัติ ทำนิติกรรมภายใน 27 ธ.ค. 62