โฉมใหม่ ธอส. สาขาสยามแควร์ พร้อมเปิดให้บริการ

เปิดให้บริการแล้ว!! "ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสยามสแควร์" โฉมใหม่ สวยงาม ทันสมัยกว่าเดิม!! ซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการได้เป็นผู้ออกแบบภายในสาขาด้วยตัวเอง โดยมีฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา(บสส.) ดำเนินการจนแล้วเสร็จตามแผน ทั้งนี้ สาขาสยามสแควร์ กำหนดเปิดให้บริการในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ที่ศูนย์การค้า สยามสแควร์วัน ชั้น 6 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ