โครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 ต.ค. 62 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานสาขาภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมโครงการ ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบาย "ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน" และมีคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนสถาบันการเงินของรัฐ และภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรฐกิจฐานราก เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน พร้อมกันนี้ ธอส.ได้มอบสินเชื่อ "ประชารัฐ ทำให้คนไทยมี 'บ้าน' ได้จริง" ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้แก่ลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อดังกล่าว โดย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 9:30 น. หรือเพียง 4 วันทำการหลังจากที่ธนาคารเปิดให้ลูกค้ายื่นกู้ตามมาตรการฯ พบว่ามีลูกค้าประชาชนยื่นคำขอกู้แล้ว 729 บัญชี วงเงินกู้ 1,397.02 ล้านบาท และอนุมัติแล้วจำนวน 263 บัญชี วงเงิน 485.52 ล้านบาท ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก ม.แม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่