ปลัด-ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการคลัง น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

คุณกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนธนาคารร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีคุณประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและมีผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม "วันปิยมหาราช" ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 62