มีเงินนับเป็นน้อง มีทองนับเป็นพี่ แต่ถ้าอยากมั่งมี ทั้งน้องทั้งพี่ ต้องมีสลากเลี่ยมทอง ธอส.

สลากออมทรัพย์ ธอส. รุ่นที่ 2 ชุดพราวพิมาน (สลากเลี่ยมทองซูเปอร์พรีเมี่ยม) หน่วยละ 10 ล้านบาท ออกรางวัลรายไตรมาส รางวัลละ 3 ล้านบาท จำนวน 3 รางวัล
ระยะเวลาจำหน่าย สลากฯวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563
ออกรางวัลครั้งแรก วันที่ 17 มกราคม 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ต.ค.2562

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Inbox : m.me/GHBank
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2645-9000
ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ http://bit.ly/2MkPK64