ประชาชนให้ความสนใจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ย 2.50% คงที่ 3 ปีแรก

วันนี้ (24 ตุลาคม 2562) คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับลูกค้าประชาชนที่เดินทางเข้ามาติดต่อสอบถามและยื่นคำขอกู้ตามมาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ย 2.50% คงที่ 3 ปีแรก ซึ่งธนาคารเริ่มเปิดรับคำขอยื่นกู้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เป็นวันแรก โดยมีสื่อมวลชนจากหลายสำนักให้ความสนใจเดินทางเข้ามาติดตามบรรยากาศและนำเสนอข่าวเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้คุณฉัตร์รวี จิรกุลเมธาพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสาขา และรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสาขาภูมิภาค 3 ได้ร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณ Premier Service Center (PSC) อาคาร 2 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่