ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการเล่นเกมตอบคำถาม ViMARN บน GHB ALL ประจำเดือนกันยายน

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาทจำนวน 8 รางวัล