ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการเล่นเกมตอบคำถาม ViMARN บน GHB ALL ประจำเดือนพฤศจิกายน

ผู้โชคดีที่ได้รับบัตรของขวัญ IKEA มูลค่า 500 บาท จำนวน 4 รางวัล