มาตรการลดภาระซื้อที่อยู่อาศัย “บ้านดีมีดาวน์”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร่วมแถลงข่าวมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ "บ้านดีมีดาวน์" โดยมีคุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน พร้อมด้วยคุณลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และผู้บริหารจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐร่วมแถลงข่าว สำหรับมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระของประชาชนที่ต้องการมีบ้านเป็นของตนเอง โดยภาครัฐสนับสนุนเงินเพื่อลดภาระการผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาท ต่อราย ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563