พร้อมไหมกับลอยกระทง '62

งานที่มีเพียงปีละครั้ง เราสามารถเข้าร่วมเทศกาลอย่างสนุกสนานและเอ็นจอยไปกับวัฒนธรรมประเพณี ในขณะที่ก็ช่วยกันเตรียมตัวคนละนิดคนละหน่อย ในการมีส่วนรักษาโลกใบนี้ รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของเราเองด้วย