มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการ บ้านดีมีดาวน์
รัฐช่วยลดภาระผ่อนดาวน์ 50,000 บาท ให้ประชาชน 1 แสนรายแรก

คลิกอ่านต่อ