ประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 5/2562

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้เปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ในฐานะเจ้าภาพจัดประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่ง สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เริ่มมีรายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีที่เก็บจากสมาชิกทั้ง 9 แห่ง ในปี 2563 ในการประชุมครั้งนี้จึงมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 และแนวทางในการหาเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของสมาคม นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาโครงการความร่วมมือกับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทยในการจัดอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอีกด้วย การประชุมครั้งที่ 5/2562 นี้ จัดขึ้นที่ห้องประชุมชั้น 23 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่