ธอส. เดอะมอลล์ งามวงศ์วานโฉมใหม่ ตอบโจทย์ความเป็น Digital

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โฉมใหม่(ย้ายจากบริเวณชั้น 1 มาที่ชั้น 5) ทันสมัย สวยงาม สอดคล้องกับแนวคิด Modern Nature ของศูนย์การค้า และรองรับการให้บริการรูปแบบ Digital Service ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งท่านกรรมการผู้จัดการได้ให้คำแนะนำแนวทางการจัดทำรูปแบบสาขาด้วยตัวเอง โดยมีฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา(บสส.) ดำเนินการจนแล้วเสร็จตามแผน ทั้งนี้ ธอส. สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน โฉมใหม่เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 5 ถ.งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี