9 ข่าวดีรับปี 2563

ไม่ว่าจะอาชีพไหน จังหวัดใด ปีหน้านี้ ยังมีข่าวดีให้เราได้ชื่นใจอยู่เหมือนกัน ลองเช็คดูว่าในฐานะประชาชนไทยเราสามารถจะเข้าถึงสิทธิ์อะไรซึ่งเป็นของขวัญจากรัฐบาลให้แก่ประชาชนได้บ้าง ลองไปเช็คดูกันดีกว่า

ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 5-6 บาท ทั่วประเทศ
กระทรวงแรงงานประกาศขั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 5-6 บาทท่ัวประเทศ โดยใน 9 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทสาคร จะขึ้นในอัตรา 6 บาท ส่วนอีก 68 จังหวัด จะปรับขึ้น 5 บาท โดยทำให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยสูงสุดอยู่ที่ 336 บาท และต่ำสุดที่ 313 บาท มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้สูงวัยโดยสารเรือครึ่งราคา ตั้งแต่ 5 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป
กรมเจ้าท่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับสมาคมเรือไทย และผู้ประกอบการเรือโดยสารประจำทางในแม่น้ำเจ้าพระยา คลองแสนแสบ คลองภาษีเจริญ และเรือข้ามฟากในแม่น้ำเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารเรือแก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยการใช้บริการแต่ละครั้งเพียงแสดงบัตรประชาชน เพื่อลดโดยสารเรือได้ครึ่งราคา เช่น เรือด่วนเจ้าพระยาจากอัตราปกติ 32 บาท ลดเหลือ 16 บาท เรือโดยสารคลองแสนแสบ จากอัตราปกติ 19 เหลือ 9 บาท เรือข้ามฟาก จากอัตราปกติ 5.50 บาท เป็น 3 บาท เป็นต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 5 ธ.ค. 2562 เป็นต้นไป

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" รอบใหม่ในต้นปี 2563 โดยจะมีการกำหนดเกณฑ์ใหม่ที่ต่างไปจากเดิม เช่น การนำรายได้ครอบครัวมาเป็นเกณฑ์ประเมินร่วมกับรายได้ส่วนบุคคลที่กำหนดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และพิจารณาจากการครอบครองทรัพย์สิน เช่น บ้าน ที่ดิน รถยนต์ หรือบัตรเครดิต สิทธิเบื้องต้นของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีอาทิ ได้รับเงินเพื่อซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ รายละ 200-300 บาทต่อเดือน และวงเงินรายละ 500 บาทในการโดยสารรถประจำทางและรถไฟฟ้า

หยุดยาวติดกัน 4 วันในเดือนกรกฎาคม และ 5 วันในเดือนเมษายน
สำหรับวันหยุดประจำปีหน้า มีวันหยุดต่อเนื่องโดยไม่ต้องลางานให้เสียประวัติจำนวน 4 วันติดกันในเดือนกรกฎาคม (4, 5, 6, 7)  คือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา บวกวันหยุดชดเชย และติดกัน 5 วัน (11, 12, 13, 14, 15) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในเดือนเมษายน

เที่ยวไต้หวันฟรีวีซ่าจนถึง 31 ก.ค. 2563
กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันหรือ MOFA ประกาศต่ออายุฟรีวีซ่าให้กับคนไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซียเพิ่มอีก 1 ปี ตั้งแต่กลางปี 2562 ที่ผ่านมา ขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าสำหรับการเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไต้หวันไปอีกจนถึงสิ้นเดือน ก.ค. 63 โครงการฟรีวีซ่าของไต้หวันสำหรับประเทศไทย มีการพิจารณาต่ออายุปีต่อปี ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งจะพำนักได้ไม่เกิน 14 วัน

บ้านดีมีดาวน์ ถึงวันที่ 2563
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการบ้านดีมีดาวน์ สนับสนุนวงเงินดาวน์ 50,000 บาทให้แก่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 62 เป็นต้นมา จนถึงวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยความเข้าร่วมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง

เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ ปี 2563
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดโครงการ เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้ 2563 มอบส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวจำนวน 58 แห่ง สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช่น สยามนิรมิต ลานแสดงดช้างและฟาร์มจระเข้สามพราน อุทยาน ร.2 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งมีการมองรางวัล เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ในการท่องเที่ยวฟรีให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) หรืออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ด้วย

คลินิกเกษตร 4 ครั้งตลอดปี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรอีกครั้งในปี 2563 ภายหลังมีเกษตรกรเข้ารับบริการในปี 2562 ที่ผ่านมาถึงเกือบแสนราย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะที่เกษตรกรไทยใน 77 จังหวัดพบเจอในการทำการเกษตร เช่น คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม หรือคลินิกกฎหมาย เป็นต้น โดยในปี 2563 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่มีกำหนดการบริการ 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในเดือน ต.ค.-ธ.ค. 62 ครั้งที่ 2 ม.ค.-มี.ค. 63 ครั้งที่ 3 เม.ย.-มิ.ย. 63 และครั้งที่ 4 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22-31 ก.ค. 63

ผู้ประกันตนในนิคมอุตสาหกรรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ
กระทรวงแรงงานร่วมกับสถานพยาบาลในการให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ ให้แก่ผู้ประกันตนภายในนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อาทิ เข้าตรวจสุขภาพในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในเดือน มิ.ย. 2563 และนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการในเดือน พ.ย. 2563 เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นและคัดกรองโรค