เลือกได้...เลือกรับดอกเบี้ยเต็มๆ กับ ธอส.

เปิดบัญชีเงินฝากกับเงินฝากออมทรัพย์อิ่มใจ เลือกรับดอกเบี้ยเต็มๆ 1.5 และ 1.6% ต่อปี เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากแรกขั้นต่ำ 500 บาท และขั้นต่ำ 10 ล้านบาท

รับสิทธิพิเศษ สมัครเป็นสมาชิกโครงการ GHB Wealth

และรับฟรีเต็มๆ ตุ๊กตาหมีสวมชุดไทย ระหว่าง 9-30 ธ.ค. 2562 นี้เท่านั้น