ธอส. มอบ 1,000 บาท เป็นของขวัญแด่ลูกค้าผ่อนดีมีวินัย ผ่าน “GHB ALL”