พิธีเจริญพระพุทธมนต์-ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรัชกาลที่ 9

คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีพระครูปลัดอนุชิต อาจารโสภี ดร. เจ้าอาวาสวัดบางกะเจ้ากลาง จังหวัดสมุทรปราการ ประธานฝ่ายสงฆ์ และพระสงฆ์จากวัดโบสถ์วรดิตถ์รวม 49 รูป ร่วมพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 และหน้าอาคาร 2 สำนักงานใหญ่