เปิดใช้งานระบบ GHB KYC ทำธุรกรรมสะดวกผ่านโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำคณะผู้บริหาร Kick off เปิดใช้งานระบบ GHB KYC สำหรับใช้ตรวจสอบและยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเปิดบัญชีและทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในอนาคตโดยไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมที่ธนาคาร พร้อมกันนี้ท่านกรรมการผู้จัดการได้ให้เกียรติ ทำ KYC ในระดับ IAL 2.3 เป็นท่านแรก ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สาขาสมาร์ท ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่