HRM okt/nov 2019

HRM okt/nov 2019

Z vodenjem se srečujemo ves čas in vsak med nami, zato si posledično izoblikujemo mnenje, kakšen naj bi bil dober in uspešen vodja. Kakšne pa so kompetence, ki oblikujejo uspešnega/no vodjo?

HRM, Miscellanious, sl Number of pages: 72 Going Live:

Highlited stories for HRM okt/nov 2019

Table of contents

Bookmarks

HRM okt/nov 2019 - Page 1

HRM okt/nov 2019 - Page 2

Uvodnik - HRM okt/nov 2019

HRM okt/nov 2019 - Page 4

Kazalo - HRM okt/nov 2019

Korak naprej - HRM okt/nov 2019

Korak naprej - HRM okt/nov 2019

Korak naprej - HRM okt/nov 2019

HRM strategije za vodenje visokega potenciala - HRM okt/nov 2019

HRM strategije za vodenje visokega potenciala - HRM okt/nov 2019

HRM strategije za vodenje visokega potenciala - HRM okt/nov 2019

Businessclass - razvoj mladih, ki prinaša rezultate - HRM okt/nov 2019

Businessclass - razvoj mladih, ki prinaša rezultate - HRM okt/nov 2019

Businessclass - razvoj mladih, ki prinaša rezultate - HRM okt/nov 2019

Digitalne kompetence sodelavcev - HRM okt/nov 2019

Digitalne kompetence sodelavcev - HRM okt/nov 2019

Digitalne kompetence sodelavcev - HRM okt/nov 2019

AEIOU, nova paradigma voditeljstva, v praksi prinaša merljive rezultate - HRM okt/nov 2019

AEIOU, nova paradigma voditeljstva, v praksi prinaša merljive rezultate - HRM okt/nov 2019

AEIOU, nova paradigma voditeljstva, v praksi prinaša merljive rezultate - HRM okt/nov 2019

Dileme sodobnega vodenja - HRM okt/nov 2019

Dileme sodobnega vodenja - HRM okt/nov 2019

Dileme sodobnega vodenja - HRM okt/nov 2019

Kako se spreminja vloga voditelja - HRM okt/nov 2019

Kako se spreminja vloga voditelja - HRM okt/nov 2019

Učinkovita uporaba metode 360 povratnih informacij pri razvoju vodij - HRM okt/nov 2019

Učinkovita uporaba metode 360 povratnih informacij pri razvoju vodij - HRM okt/nov 2019

Voditi milenijce - HRM okt/nov 2019

Voditi milenijce - HRM okt/nov 2019

Voditi milenijce - HRM okt/nov 2019

HRM okt/nov 2019 - Page 31

Kako coaching učinkovito vnesti v podjetje - HRM okt/nov 2019

Kako coaching učinkovito vnesti v podjetje - HRM okt/nov 2019

Kako coaching učinkovito vnesti v podjetje - HRM okt/nov 2019

E-izobraževalni sistem - HRM okt/nov 2019

E-izobraževalni sistem - HRM okt/nov 2019

Kako dobro slovenska podjetja skrbijo za duševno zdravje zaposlenih - HRM okt/nov 2019

Kako dobro slovenska podjetja skrbijo za duševno zdravje zaposlenih - HRM okt/nov 2019

Kako dobro slovenska podjetja skrbijo za duševno zdravje zaposlenih - HRM okt/nov 2019

Prenova sistema nagrajevanja kot odskočna deska za razvoj voditeljstva - HRM okt/nov 2019

Prenova sistema nagrajevanja kot odskočna deska za razvoj voditeljstva - HRM okt/nov 2019

Prenova sistema nagrajevanja kot odskočna deska za razvoj voditeljstva - HRM okt/nov 2019

Pogum pri vodenju - HRM okt/nov 2019

Pogum pri vodenju - HRM okt/nov 2019

Pogum pri vodenju - HRM okt/nov 2019

Varčujte zase, za svojo prihodnost - HRM okt/nov 2019

Varčujte zase, za svojo prihodnost - HRM okt/nov 2019

Posebno skrb namenjam odnosom med sodelavci in komunikaciji - HRM okt/nov 2019

Posebno skrb namenjam odnosom med sodelavci in komunikaciji - HRM okt/nov 2019

Posebno skrb namenjam odnosom med sodelavci in komunikaciji - HRM okt/nov 2019

Stres v delovnih organizacijah - HRM okt/nov 2019

Stres v delovnih organizacijah - HRM okt/nov 2019

Stres v delovnih organizacijah - HRM okt/nov 2019

Pogum in zanos: Kako do samoizpolnitve vseh členov v verigi - HRM okt/nov 2019

Pogum in zanos: Kako do samoizpolnitve vseh členov v verigi - HRM okt/nov 2019

Pogum in zanos: Kako do samoizpolnitve vseh členov v verigi - HRM okt/nov 2019

Pogum in zanos: Kako do samoizpolnitve vseh členov v verigi - HRM okt/nov 2019

Mreženje - ključ do zaposljivosti - HRM okt/nov 2019

Mreženje - ključ do zaposljivosti - HRM okt/nov 2019

Podjetja naj prisluhnejo svojim zaposlenim - HRM okt/nov 2019

Podjetja naj prisluhnejo svojim zaposlenim - HRM okt/nov 2019

Podjetja naj prisluhnejo svojim zaposlenim - HRM okt/nov 2019

Podjetja naj prisluhnejo svojim zaposlenim - HRM okt/nov 2019

Konferenca, kjer ustvarjamo najboljše ideje za prenos znanja in dobrih praks - HRM okt/nov 2019

Konferenca, kjer ustvarjamo najboljše ideje za prenos znanja in dobrih praks - HRM okt/nov 2019

Nazaj k človeku - HRM okt/nov 2019

Nazaj k človeku - HRM okt/nov 2019

Digitalna doba? Prihaja doba počutja - HRM okt/nov 2019

Digitalna doba? Prihaja doba počutja - HRM okt/nov 2019

Priporočamo - HRM okt/nov 2019

HRM okt/nov 2019 - Page 71

HRM okt/nov 2019 - Page 72

Pagination for HRM okt/nov 2019

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages