HRM september 2010

HRM september 2010

Temeljno vprašanje je, ali so globalizacija, trg, kriza in njene posledice, staranje prebivalstva in druga makroekonomska gibanja v svetu in doma le izgovor za omejevanje socialnih in delovnih pravic.

HRM, Miscellanious, sl Number of pages: 88 Going Live:

Highlited stories for HRM september 2010

Table of contents

Bookmarks

Naslovnica - HRM september 2010

Uvodnik - HRM september 2010

Kazalo - HRM september 2010

Pagination for HRM september 2010

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages