Brošura #ToSemJaz

Brošura #ToSemJaz

Priročnik za mladostnice in mladostnike: Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? Veščine za vsak dan in viri opore v stiski

Default project/title, , sl Number of pages: 54 Going Live:

Highlited stories for Brošura #ToSemJaz

Table of contents

Bookmarks

Kazalo - Brošura #ToSemJaz

Uporaba priročnika - Brošura #ToSemJaz

Na pot - Brošura #ToSemJaz

Razumevanje misli, doživljanja čustev in vedenja - Brošura #ToSemJaz

Stiske mladostnikov - Brošura #ToSemJaz

Izzivi in spremembe odraščanja; Kdaj je skrbi, anksioznosti preveč - Brošura #ToSemJaz

Ko zaskrbljujoče misli vztrajajo - Brošura #ToSemJaz

Povezanost misli, čustev in vedenja - Brošura #ToSemJaz

Miselne pasti - Brošura #ToSemJaz

Misel – le dogodek v tvojem umu - Brošura #ToSemJaz

Čustva in doživljanje v stiski - Brošura #ToSemJaz

Kaj v stiski pomaga - Brošura #ToSemJaz

Prijazen odnos do sebe - Brošura #ToSemJaz

Preprosti načini za izboljšanje trenutnega razpoloženja; Naredi ravno obratno! - Brošura #ToSemJaz

Gibanje; Urejeno spanje - Brošura #ToSemJaz

Čuječnost - Brošura #ToSemJaz

Psihična odpornost: samopodoba, socialne in čustvene veščine - Brošura #ToSemJaz

Viri pomoči – ko ne zmorem sam ali ko ne zmore moj prijatelj - Brošura #ToSemJaz

Mladostniki o uporabi priročnika - Brošura #ToSemJaz

Mnenje strokovnjaka o priročniku - Brošura #ToSemJaz

Literatura in viri - Brošura #ToSemJaz

Pagination for Brošura #ToSemJaz

Shortcuts

Highlited stories
Links to other pages